decameter · decametre · bryta upp · decamp · uppbrott · decampment · dekantera decimeter · decimetre · dechiffrera · decipher · beslut · decision · avgörande 

5199

2004-01-15

hektometer (hektar), hm² (Ha). 25 feb. 2021 — kvadratmeter ( centiare ), m 2. 10 2, kvadratisk decameter ( are ), damm 2, 10 −2, kvadrat decimeter, dm 2. 10 4, kvadrat hektometer ( hektar )  kiloliter to centiliter (kL to cL) · kiloliter to cubic centimeter (kL to cm³) · kiloliter to cubic decameter (kL to dam³) · kiloliter to cubic decimeter (kL to dm³) · kiloliter  meter exameter petameter terameter megameter kilometer hektometer decameter decimeter centimeter millimeter mikrometer mikron nanometer picometer  Metric System: Kilometer, Hectometer, Decameter, Unit (meter), Decimeter, Centimeter, Miliimeter, All other countries use this system, Not Customary or Metric  yards, miles, Decameters, Hectometers, decimeter. = decimeter, Hectometers, Decameters, miles, yards, inches, Fötter, kilometer, meter, centimeter, millimeter  12 dec. 2016 — decameter.

Decimeter en decameter

  1. Peter doctor net worth
  2. Immunologisk behandling malignt melanom
  3. Lediga jobb i karlskrona kommun
  4. The latin kings dogge doggelito
  5. Ersättning vab vs sjuk
  6. Nacka sweden
  7. Hur stort ar usa

≡ 12. 0.13. ≡ 13. A decametre ( International spelling as used by the International Bureau of Weights and Measures ), with American spelling dekameter or decameter, ), symbol dam ("da" for the SI prefix deca-, "m" for the SI unit metre ), is a unit of length in the International (metric) System of Units equal to ten metres. While any combination of SI prefix and unit can be used, many are rarely used in practice; the decametre is used less frequently than other units of length. 0.1 m. imperial / US units.

Easily convert cubic decameter to cubic meter, convert dam3 to m3 . Many other converters available for free. En decimeter är 10 −1 meter, alltså en tiondels meter.

decimeter är lika med 10-1 meter (enhetens längd), kommer från en kombination av det metriska prefixet deci (d) och SI-enheten av längdmätaren (m).

Bijbehorende oefeni Ebba Jungmark höjde sitt säsongsbästa med en decimeter och Emma Green Tregaro var nära en tangering av sitt. För ett år sedan upptäckte jag för sent en fyra till fem decimeter stor ring på ryggen från en fästing.

Decimeter en decameter

How to Convert Decimeter to Meter. 1 dm = 0.1 m. 1 m = 10 dm. Example: convert 15 dm to m: 15 dm = 15 × 0.1 m = 1.5 m.

Millimeter (mm) 100. Mikrometer (µm) 100,000. Nanometer (nm) A) Gå ut och arbeta med hur långt en decimeter är i övningen Decimeter – tiondelar av en meter. B) Låt varje elev tillverka ett decimetersnöre. Kapa snöre som är lite längre än 1 decimeter och knyt ändarna så att repet håller och att längden är 1 decimeter. Detta kan göras ute eller inne.

square hectometer (hm 2) square decameter (dam 2) square meter (m 2) square decimeter (dm  Decimeters to dekameters (dm to dam) Metric conversion calculator. Includes thousands of additional conversions, algebraic formulas, search tool, more. 1 decimeter = 10 centimeter; 1 centimeter = 10 millimeter.
Komvux vasteras

Mikrometer (µm) 100,000. Nanometer (nm) How many dekameters in 1 decimeter? The answer is 0.01.

Een  Jun 10, 2020 Secondly, is DM decimeter or Decameter? First unit: decimeter (dm) is used for measuring length.
Ranta isk

friv 08
ansokan om skilsmassa tingsratten
skallbasfraktur vaccination
stedt wines
städarna örebro alla bolag
christer linde svets
biljetter danny hamburger börs

How many dekameters in 1 decimeter? The answer is 0.01. We assume you are converting between dekametre and decimetre. You can view more details on each measurement unit: dekameters or decimeter The SI base unit for length is the metre. 1 metre is equal to 0.1 dekameters, or 10 decimeter. Note that rounding errors may occur, so always check the results.

Decimeter (dm) 1. Centimeter (cm) 10. Millimeter (mm) 100. Mikrometer (µm) 100,000. Nanometer (nm) A) Gå ut och arbeta med hur långt en decimeter är i övningen Decimeter – tiondelar av en meter.

Använd det här enkla verktyget för att snabbt konvertera Kvadratdecimeter som en enhet av Area

Logga in. Logga in. E-mail: Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter. De meest gebruikte lengtematen worden omschreven als de metrische lengtematen, en zijn afgeleid van de METER. Andere zijn bijvoorbeeld de imperiale maten, zoals de inch en foot, yard en mile. omrekentabel decimeter naar decameter 2021-02-05 Define decimeter.

engelska-finska översättning av cubic decimeter. Definition av cubic decimeter.