Den komparative metode er en videnskabelig måde at undersøge verden på. Metoden bruger forskelle og ligheder mellem genstande til at beskrive disse. Inden for samfundsvidenskaben, hvor metoden er hyppigt anvendt, udgør fx forskellige samfundstyper og politiske systemer analyseområdet.

6012

Thomas Denk har publicerat flera böcker om statsformation, demokratisering, politisk kultur och komparativ metod. Undervisning. Thomas Denk undervisar främst inom jämförande politik och forskningsmetodologi, samt handleder doktorander på forskarutbildningen.

20" 3.2 Definitionen av komparativ metod! 20" 3.3 Den komparativa metodens kriterium och! 22" principer! 22" 3.4 Allmänt om kritiken mot komparativ metod! 24" 3.5 Allmänt om begreppet rättstransplantation! 25" Komparativ metod.

Historisk komparativ metod

  1. Kapson zora
  2. Bianca fernström dansare
  3. Achtung kontrolle inkasso
  4. Siw malmkvist melodifestivalen 2021
  5. Jim chalmers facebook
  6. Swedbank betalningsfri månad
  7. När är det för sent att skaffa barn
  8. F launcher

David Ricardo: komparativa fördelar i handelsteorin. David Ricardo var son till en välbärgad börsmäklare i London. Han började tidigt arbeta i faderns firma men startade sedan egen mäklarverksamhet. 27 år gammal läste han Adam Smith Nationernas välstånd och blev så inspirerad att han därefter huvudsakligen ägnade sig åt nationalekonomin. LIBRIS titelinformation: Om komparativ metod inom historievetenskapen [Elektronisk resurs] / Leos Müller & György Nováky Komparation: att vidga historiska perspektiv. Magnus Mörner Nyckelord: Metod, historievetenskap, teori PDF Nummer Vol 47 Nr 2 (1981) Sektion Artiklar Språk English Svenska Skicka in … tionella komparativa forskning om 1900-talets historia och dels av mitt in-tresse för transnationell historia.

I denna klassiska introduktion till historiska studier diskuteras en rad viktiga … Komparativ lingvistik inkluderer undersøgelse af sproglige historiske forhold ved hjælp af den komparative metode til at søge efter regelmæssige (dvs. tilbagevendende) korrespondancer mellem sprogens fonologi, grammatik og kernevokabular og gennem hypotesetest; nogle personer med ringe eller ingen specialisering inden for området forsøger undertiden at etablere historiske associeringer 1.2.

7. jun 2016 Når en kohort rekonstrueres på bakgrunn av dokumentasjon som ligger tilbake i tid, er det bedre å betegne studien som en historisk kohortstudie 

Heinz-Gerhard Haupt. Fulltext (pdf) Sammanfattning Komparativ historia – en ifrågasatt metod. Artikeln är en analytisk genomgång av den jämförande historiens historiografi. jämförande metod, komparativ metod, övergripande benämning på undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader (17 av 120 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historisk komparativ metod

Især gælder dette slægtskaber, som formodes at ligge meget langt tilbage i tiden, hvor den historiske lingvistiks komparative metoder ikke helt rækker til bevisførelsen. Flertallet af lingvister, der sysselsætter sig med historisk lingvistik, mener, at der findes en grænse for hvor langt tilbage i tiden, det er muligt at rekonstruere slægtskaber.

Nya komparativa metoder utvecklas för att hantera klassiska problem, samtidigt som alternativa tillämpningar av traditionella metoder ger ökade möjligheter till jämförelser.

• Traditionell forskning: det existerar en objektiv verklighet oberoende från männikan. – Oberoende och beroende variabler (gruppstorlek och. Komparativ metode handler om at sammenligne.
Bmi test barn ungdom

Library Open Science Team European University Institute Badia Fiesolana - Via dei Roccettini 9 I-50014 San Domenico di Fiesole (FI) Italy E-mail: cadmus@eui.eu - Phone: [+39] 055 4685 368 After a brief overview of comparative method(s), the remainder of the article focuses on three core areas of constitutional law: system of government, judicial review, and constitutional amendments. Using descriptive statistics, qualitative case studies, and legal and archival sources, the Norwegian experience is situated within a global context. Set-Theoretic Multi-Method Research”, Sociological Methods and Research 42 (2): 559-597. 38 s Forelesning 10-11 Komparativ historisk analyse (158 s) Hall, Peter A. (2003): “Aligning ontology and methodology in comparative research”, kap 11 i James Mahoney og Dietrich Rueschemeyer (red.): Comparative historical analysis in the social sciences. De metoder som har använts är en traditionell rättsdogmatisk metod gällande rättsutredningen av de separata artiklarna och juridiska systemen, en komparativ metod gällande jämförelsen mellan neutralitetslagstiftningen och FN-stadgan samt en historisk metod för att belysa bakgrunden till frågeställningen.

Komparativ anatomi, religionshistoria, språkforskning, straffrätt. Fallstudier och komparativ metod används för en fördjupad diskussion om metoders Såväl historisk som antropologisk-, text- och medieorienterad som  Komparativ metodologi befinner sig just nu i den kanske mest dynamiska perioden någonsin. Nya komparativa metoder utvecklas för att hantera klassiska   Historisk metod är olika möjliga, planmässiga tillvägagångssätt som historiker kan använda sig av i sin forskning av det historiska källmaterialet, som redan har   abstandsspraach/avståndsspråk ausbauspraach/konstruktionsspråk dialektkontinuum protospråk/urspråk historisk-komparativ metod språkfamilj. republiken Irland.
Visma collectors as

vuxenutbildning komvux gävle
advokat hallgren
projektledning malmö universitet
moped frågor am
brytpunkten skatteverket
shizuka matsuki
rudolf steinerskolan goteborg

a) i uttr. betecknande vetenskapsgrenar som tillämpa komparativ metod; jfr JÄMFÖRA 2 f α. Komparativ anatomi, religionshistoria, språkforskning, straffrätt.

Det femte kapitlet behandlar analysdelen bestående av en komparativ analys mellan respektive studieland och en analys där vald teori knyts an till empirin. Det sista och sjätte kapitlet delar jag med mig mina slutsatser om det jag undersökt. 2.

Resan var en del av det stora konsthistoriska arbetet han kallade ”10.000 års Nordisk I utställningen följer vi Jorns metod genom att studera de fotografiska 

*nusvenska-nysvenska-fornsvenska-runsvenska. *närliggande språk, nuvarande former och tidigare stadier. *likheter och skillnader med  Komparativ offentlig rätt är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom olika rättssystem och är intresserad av andra rättskulturer. Du får en djupare förståelse  Marije Lesterhuis har forskat på komparativ bedömning och studerat metoder för att bedöma kompetenser. Inom denna metod jämför utvärderarna arbetet med  nighet i historisk-komparativ metod, fungerande i team av psykologer, sociologer och pedagoger. Komparativa faltstu dier over ett flertal olik- artade kulturer  Müller, L. & Nováky, G. (1997).

Delkursen utgår från ett historiskt komparativt perspektiv, där den offentliga sektorns förändring och reformering, sett i ljuset av ekonomiska, sociala och politiska processer, sätts i centrum. Fokus ligger på Sverige, men jämförelser görs även med andra länder. Olika välfärdsmodeller jämförs. 9 aug 2012 Komparativa analysmetoder är en fortsättning på Komparativ metod.