17 jan. 2019 — Riksrevisionens granskning visar brister i kostnadseffektivitet när det gäller Klimatklivets bidrag till minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser.

744

17 maj 2019 — med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar (RiR 2019:1).

Riksrevisionen menar till och med att S/MP-regeringen har fört riksdagen bakom ljuset, eftersom man har valt att endast ge en ensidigt positiv bild av Klimatklivet och dess effekter. Det håller naturligtvis inte. Klimathotet är alltför allvarligt för att mötas med den här sortens åtgärder. Klimatklivet, ett av Löfvenregeringens flaggskepp, beviljades mellan 2015 och 2018 statliga anslag på totalt 4,5 miljarder kronor. Mottagarna är kommuner, landsting, företag eller andra organisationer som ansökt om stöd för att genomföra lokala projekt för att minska koldioxidutsläpp, såsom laddstolpar för elfordon, utbyggnad av fjärrvärmenät och cykelvägar. Riksrevisionen: Klimatklivet är inte kostnadseffektivt. Allmänt om energi Riksrevisionens granskning av Klimatklivet visar att stödet inte är kostnadseffektivt, och att regeringens rapportering till riksdagen varit alltför positiv.

Klimatklivet riksrevisionen

  1. Johnny nash i can see clearly now
  2. Antagningsbesked sommarkurser
  3. Sinun kanssasi matkaa taitan

Klimatklivet – Support for Local Climate Investments (RiR 2019:1) Audit Report. 21 February 2019. Klimatklivet is a comprehensive environmental initiative that was introduced 2015. The audit by the Swedish National Audit Office reveals that the aid is not cost-effective, and that the government's reporting to the Riksdag has been too positive.

Granskningen omfattar både hur styrmedlet är utformat och hur arbetet har genomförts. Naturvårdsverket anser att Riksrevisionens rapport är ett bra underlag att ta med sig för effektivare klimatinvesteringar. Klimatklivet får hård kritik från Riksrevisionen.

Investment programs such as Klimp and Klimatklivet are mentioned as influential for investment decisions. National revision in Sweden [Riksrevisionen], 2011.

av ulo. Etiketter: biogas, Klimatklivet, Riksrevisionen.

Klimatklivet riksrevisionen

Klimatklivet, regeringens mångmiljonsatsning för att begränsa klimatutsläppen, kritiseras i en granskning av Riksrevisionen. Sverige. 2019-01-11. av TT 

Den 17 januari lämnades en granskningsrapport till regeringen.

Klimatklivet supports local climate investment, with the aim of increasing the pace at which the environmental quality goal of limited climate impact and its milestone targets are achieved.
Femma

Riksrevisionen konstaterar att de för- och nackdelar som rapporterats av Naturvårdsverket, som administrerar anslaget, har förvrängts av regeringen till ensidigt positivt. Det är svårt att se Klimatklivet som något annat än ett misslyckande för ett parti som hävdar att klimatet inte kan vänta. Klimatklivet har fått kritik från Riksrevisionen eftersom det finns brister i beräkningarna av hur mycket växthusgaserna verkligen minskar och vissa satsningar har bedömts ineffektiva.

KLIMAT. Riksrevisionen kritiserar den rödgröna regeringens satsning Klimatklivet i en ny granskning. – Riksrevisionen ser ju att stödet inte är kostnadseffektivt, det vill säga man skulle kunna få mer utsläppsminskningar för de satsade pengarna, säger Charlotte Berg, projektledare för granskningen. Riksrevisionen har granskat klimatinvesteringsstödet Klimatklivet.
Semesterlon vid uppsagning

isk konto seb
rabatt bolåneränta
giltighetstid bankid
springpojke vaxt
logent jobb helsingborg

Klimatklivet har fått kritik från Riksrevisionen eftersom det finns brister i beräkningarna av hur mycket växthusgaserna verkligen minskar och vissa satsningar har bedömts ineffektiva. – Vi tar självklart till oss av den typen av synpunkter och det görs ett arbete för att förbättra och effektivisera.

Infrastrukturplanering – på väg mot   30 aug 2019 Riksrevisionen har exempelvis analyserat miljöåtgärder inom ramen för Klimatklivet och konstaterat att stödet inte kan sägas generera  4 jun 2019 produktion och tankställen för biogas motsvarar över 4 kronor per kg koldioxid. Klimatklivet har även granskats av Riksrevisionen (2019) vars. 24 feb 2019 30 Riksrevisionen (2019), Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar, RiR 2019:1. Page 27. 25.

Idag redovisar Riksrevisionen en granskning av Klimatklivet som är ett investeringsstöd för klimatåtgärder. Granskningen omfattar både hur styrmedlet är utformat och hur arbetet har genomförts. Naturvårdsverket anser att Riksrevisionens rapport är ett bra underlag att ta med sig för effektivare klimatinvesteringar.

Publicerad 17 maj 2019. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar (RiR 2019:1). Riksrevisionens rapport om Klimatklivet, Skr. 2018/19:121 (pdf 1 MB) Regeringens mål är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation.

Klimatklivet, som är ett finansiellt stöd till lokala klimatinvesteringar, infördes av den nuvarande regeringen 2015.